Vedlighold af veje

Vedligeholdelse og benyttelse af kommunens veje
Drifts- og anlægsafdelingen vedligeholder følgende:

- 1.300 km.veje
- 226 km.fortov
- 60 km. cykelsti langs veje
- 1.931.259 km.rabatter
- 416 km.grøfter samt
- 40 km.lokalsti
- 38 p-pladser.
- Parker og stadion.

Arbejdet omfatter bl.a. snerydning, fejning, asfalt- og fortovsarbejder, rabatslåning samt skilte- og stribearbejder.
Drifts- og anlægsafdelingen ombygger og trafiksanerer, i det omfang ressourcerne tillader det, veje, stier og fortove.
Vejbelysningen og lyssignalanlæggene passes i det daglige af lokale entreprenører.
Anmodning om ny belysning og udskiftning af gamle anlæg rettes til drifts- og anlægsafdelingen 99 17 21 20. Afdelingen behandler også sager om offentlige veje.

Vedligeholdelse og renholdelse

Vedligeholdelse af grusveje
Fejning af gader og veje
 

Nye krav for tilslutning af julebelysning og gadelysanlæg

Læs folderen om julebelysning

Opgravninger

Opgravningsregulativ

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til teknisk forvaltning, drifts- og anlægsafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup, tlf. nr. 99 17 17 17 eller på mail teknisk@thisted.dk

 

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk