Midlertidige- og Strakspladser

Thisted Afklaringscenter er et midlertidigt plejetilbud til borgere, der har brug for kortvarig døgnpleje eller aflastning, når plejen vurderes ikke at kunne ydes tilstrækkeligt i eget hjem.

Der er 16 midlertidige pladser, som en borger kan henvises til via visitationen i Thisted kommune. Desuden er der 4 straks stuer ,og her kan egen læge, hjemmeplejen og sygehuset henvise til i et samarbejde med akutsygeplejersken. Borgere der henvises til straks stuer er de som er mere ustabile – men dog ikke behandlingskrævende i et sådant omfang at en indlæggelse er relevant. Et ophold på en straks stue er som udgangspunkt 5 døgn.