Kontakt information

Fra den 1. april 2021 har de 3 demenskoordinatorer nyt stillested på de to demenskraftcentre:

Fjordglimt i Sennels og Sct. Thøgersgaard i Vestervig


Henvendelse fra borgere:
De tre demenskoordinatorer kan som udgangspunkt træffes i tidsrummet kl. 8-15.


Henvendelse fra samarbejdspartnere:
Der laves en observation i CURA med beskrivelse af udfordring og ønske om faglig sparring.
I CURA vil demenskoordinatorerne stå som intern netværk hos de borgere, der har tilknytning til demenskoordinator.


Som udgangspunkt er ansvarsområderne opdelt geografisk:

NORD - ØST:
Pia Søe Larsen, Fjordglimt tlf. 99173860
Centre: Vibedal, Fjordglimt, Trye, Solhjem.

Udeområdet: Team Nord (Hannæs) + Team Thisted Øst.

NORD- VEST og MIDT:
Gitte Dahlgaard, Sct. Thøgersgård /Fjordglimt tlf. 99173330 / 99173860.
Centre: Solgården, Fyrglimt, Dragsbæk, Klitrosen, Kristianslyst (Eng og Park)

Udeområdet: Team Thisted Vest + Team Nord samt det nordlige af Team Midt.

SYD og MIDT:
Gitte Høj Jensen, Sct. Thøgersgaard tlf. 99173330
Centre: Friplejehjemmet, Åbakken, Kløvermarken, Kastaniegården, Sct. Thøgersgaard
Udeområdet: Team Syd + Team Midt