Sct. Thøgersgaard er også et uddannelsessted

Sct. Thøgersgaard er et uddannelsessted for grundforløbs elever, social-og sundhedsassistenter( SSA) og sygeplejestuderende.
Vi har uddannede praktikvejledere som i samarbejde med eleven og ledelsen tilrettelægger praktikforløbet.

Grundforløbselever.
Kommer i en 2 dages praktik med fokus på social- og sundhedsassistent uddannelsen. De tilknyttes en kontaktperson, som viser SSA'ens kompetence og arbejdsområder.

SSA

I 2. praktikperiode i psykriatridelen tilknyttes SSA-eleven bo-enhederne Liden Kirsten, Prins Buris og Sct.Thøger på skift af en 8 uger's varighed, hvor de i tæt samarbejde med praktikvejleder og øvrige teamkollegaer har fokus på den demens ramte individuelle hverdag, den pædagogiske tilgang - pleje og omsorg.

I 3. praktikperiode, i den 16 ugers afsluttende praktik, tilknyttes de til de midlertidige pladser på Kvisten, hvor de komplekse opgaver kræver en bred faglig viden. I samarbejde med praktikvejleder giver det eleven en udfordrende forløb, som ruster eleven til at arbejde selvstændig som SSA.

 

Sygeplejerskestuderende:

1 til 2 gange årligt har vi sygeplejestuderende i modul 6 i en varighed af 6 uger med fokus på forebyggelse, sundhedsfremme