Åben skole/dagtilbud


Kulturtjenesten Thy er en kulturfaglig udviklingsenhed under Kulturafdeling som er med til at understøtte kulturelle og kunstneriske aktiviteter i dagtilbud og skoler i Thy.
Formålet med Kulturtjenesten Thy er at bygge bro mellem de formelle og uformelle læringsmiljøer i kommunen således, at samarbejdet mellem kommunens kulturmiljøer og skole- og dagtilbud bliver styrket.

Ambitionen er, at alle børn uanset opvækstvilkår får sammenhængende, lokale og varierede kulturelle oplevelser i deres skole- og institutionstid.

Endvidere er det ønsket, at kommunens børn og unge oplever kulturen som en rød tråd i deres læring fra de starter i dagtilbud til de afslutter deres ungdomsuddannelser.

Kulturtjenestens konkrete opgaver er at koordinere, styrke, kvalitetssikre og udvide mængden af kulturtilbud og på samme tid synliggøre kulturmiljøernes tilbud og potentialer overfor brugerne i skoler og dagtilbud.

RUM - lokalt samarbejde om læring

RUM er en webportal, designet og administreret af Kulturtjenesten Thy, hvor lokale aktører indenfor kultur, natur, fritid og erhverv kan udbyde læringsforløb og -aktiviteter til dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. På RUM kan pædagoger, lærere og undervisere få et lettilgængeligt, opdateret overblik over de mange alternative læringsarenaer i Thy og omegn. 

Gå på opdagelse i RUM

Kulturfagsstrategi og -palette

Kulturtjenestens arbejde understøttes af en kulturfagsstrategi og en kulturfagspalette, som er udarbejdet af kommunen i samarbejde med lokale kulturaktører samt skoler og dagtilbud.

Kulturfagsstrategien skal fungere som pejlemærke for aktører og pædagogisk personale.

Kulturfagspaletten oplister en række temaer, som alle børn (som minimum) skal erfare og opleve gennem deres skole- og institutionstid i Thy.

Læs den samlede kulturfagsstrategi og se kulturfagspaletten her

Bemærk strategien er en midlertidig version, som vil blive revideret sammen med den nye strategi- og handleplan for kulturområdet i løbet af 2020.

Kontakt

Kulturtjenesten Thy
kultur@thisted.dk


Kontaktinfo

KulturRummet
Tingstrupvej 13
7700 Thisted

Email: kulturrummet@thisted.dk

Telefon
99 17 28 28 – KulturRummets sekretariat
99 17 28 00 – Biblioteket i Thy
99 17 38 40 – Musikskolen i Thy
99 17 38 33 – Plantagehuset
51 38 13 13 – URT