Jobcenter Thisted

Du skal henvende dig på Jobcenter Thisted, hvis du bliver ledig eller sygemeldt i en længere periode.

Jobcenter Thisted

Jobcenter Thisted har ansvaret for den samlede arbejdsmarkedsindsats i Thisted Kommune. Jobcentret er indgangen til kommunen for alle ledige eller sygemeldte, og for alle virksomheder, der søger arbejdskraft. 

Jobcenter Thisted for borgerne

Jobcentret er til for alle jobsøgende. Du kan benytte Jobcentrets tilbud, hvis du f.eks. modtager sygedagpenge, er i fleksjob, er under revalidering eller har et skånejob.  Som borger kan du hos Jobcenter Thisted få hjælp til jobsøgning, opkvalificering, råd og vejledning omkring uddannelse, information omkring regler og tilbud. Jobcenteret arbejder endvidere med opkvalificering til arbejdsmarkedet, integration af flygtninge og indvandrere og vejledning til handicappede i erhverv.

Video med info til borgere på kontanthjælp:

Video med info til dagpengemodtagere:

Jobcenter Thisted for virksomhederne

Jobcenter Thisted står til rådighed for virksomhederne med hjælp til rekruttering af arbejdskraft og med rådgivning omkring blandt andet fastholdelse af medarbejdere, det rummelige arbejdsmarked, tilbagevendelse efter sygdom, voksenlærlinge og annoncering på jobnet.dk.

Vores ambition er at være så tæt på virksomheden som muligt. Det gør vi ved at lære din virksomhed grundigt at kende. En fast tilknyttet virksomhedskonsulent kan i fællesskab med din virksomhed, være med til at sikre at du kan få den arbejdskraft, du har brug for på kort og på lang sigt.

Vi tilbyder blandt andet hjælp til

 • At finde din næste medarbejder: Finde relevante CV’er og opslå stillinger på Jobnet.
 • Opkvalificering: Klæde ledige på til dét, som netop din virksomhed behøver.
 • Job med løntilskud: Ansættelse af ny medarbejder med reduceret lønudgift for en periode.
 • Jobrotation: At sende medarbejdere på efteruddannelse og erstatte de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden.
 • Lærlingekoordinering: Hjælp til at finde lærlinge.
 • Voksenlærlingeordningen: Oprettelse af elevpladser til ledige og ikke-faglærte ansatte over 25 år med tilskud til ansættelsen.
 • Virksomhedspraktik: Afklaring af beskæftigelsesmål og udvikling af kompetencer.

Vi arbejder brancheopdelt for at servicere din virksomhed bedst muligt, og har fokus på at finde det bedste match mellem din virksomhed og din kommende medarbejder.

For at yde den bedste service til din virksomhed, arbejder vi tæt sammen med øvrige lokale aktører bl.a. Thy Erhvervsforum, Erhvervsuddannelserne, De Faglige Organisationer og Erhvervskontakten.

Jobcenter Thisteds vigtigste opgave er:

 • At ledige får en rådgivning og vejledning, så de hurtigst muligt kommer i job eller ordinær uddannelse.
 • At sygemeldte hurtigst muligt bliver raskmeldte.
 • At hjælpe virksomheder med at rekruttere nye medarbejdere.
 • At medvirke til, at virksomhederne har tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft.

Kontaktinfo

Jobcenter Thisted
Skolegade 4C
7700 Thisted

Telefon: 99 17 17 17
E-mail: jobcenter@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag – onsdag
09.00-14.00

Torsdag

09.00-16.30

Fredag

09.00-13.00

Telefontider:

Telefontiderne følger Thisted Kommunes og er som følger:

Mandag, tirsdag og onsdag - 8.00-15.00

Torsdag - 8.00-17.00

Fredag - 8.00-13.00