26. apr 2022

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Claus Nybo (A)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jan Fink Mejlgaard (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kenneth Skaarup Bjerregaard (V)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (V)
 • Susanne Olander (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

88. Ny bestyrelsesformand til Hanstholm Havn

Udskriv

Sagstema

Ansættelse af ny bestyrelsesformand til Hanstholm Havn.

Redegørelse

I Økonomiudvalget onsdag den 20. april 2022 blev det besluttet at igangsætte en rekrutteringsproces i forhold til formandsposten i bestyrelsen for Hanstholm Havn. Processen er nu afsluttet og kandidaten præsenteres her:

Michael Svane

Michael Svane er tidligere direktør for DI Transport og Infrastruktur, herunder havne, lufthavne, person- og godstransport. Med til ansvarsområder var også ansvaret for sekretariater for et antal medlemsforeninger, herunder Danske Havnevirksomheder, Dansk Kollektiv Trafik, Dansk Luftfart og Dansk Tog. Michael Svane har bestyrelseserfaring fra en række udvalg, kommissioner og bestyrelser. Her kan nævnes havnelovsudvalget (2010-2011), ekspertudvalget om havneloven (2017-2018) og i skrivende stund er han medlem af bestyrelserne for henholdsvis Rønne Havn A/S og Aarhus Havn.

Retsgrundlag

Havneloven §9.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at Michael Svane godkendes som bestyrelsesformand for Hanstholm Havn.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse 26. april 2022:

Per Skovmose

Til toppen