11. okt 2022

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Claus Nybo (A)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jan Fink Mejlgaard (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kenneth Skaarup Bjerregaard (V)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (V)
 • Susanne Olander (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

170. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 11. oktober 2022:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

171. Kommunalbestyrelsen. Mødeplan 2022

Udskriv

Sagstema

Beslutning om tidspunkter for afholdelse af Kommunalbestyrelsens ordinære møder, temamøder og budgetseminar i 2021.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har i 2022 fortrinsvis afholdt møder på tirsdage kl. 19.00 på Rådhuset, Asylgade 30, Thisted.

Det foreslås, at ordinære møder for 2022 afholdes på følgende datoer:

Tirsdag den 25. januar 2022

Tirsdag den 1. marts 2022

Tirsdag den 29. marts 2022

Tirsdag den 26. april 2022

Tirsdag den 31. maj 2022

Tirsdag den 28. juni 2022

Tirsdag den 30. august 2022

Tirsdag den 20. september 2022

Tirsdag den 11. oktober 2022

Tirsdag den 1. november 2022

Tirsdag den 29. november 2022

Tirsdag den 20. december 2022

Kommunalbestyrelsesmøderne afholdes i Mødesalen, Asylgade 30, 7700 Thisted.

Det foreslås, at der afholdes budgetseminar på følgende datoer:
Torsdag den 1. september 2022

Fredag den 2. september 2022

Retsgrundlag

Ifølge Styrelsesloven § 8 træffer Kommunalbestyrelsen for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder i Kommunalbestyrelsen afholdes.

Tid og sted for møderne skal offentliggøres, og dette vil ske på Thisted Kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2021

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at forslag til mødeplan godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 9. december 2021, pkt. 84:

Godkendt.

Sagen genoptages

Statsminister Mette Frederiksen har udskrevet valg til afholdelse tirsdag den 1. november 2022, hvorfor Ledelsessekretariatet foreslår at flytte mødet i Kommunalbestyrelsen denne dag til onsdag den 2. november 2022.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet foreslår, at mødet i Kommunalbestyrelsen tirsdag den 1. november 2022 flyttes til onsdag den 2. november 2022.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 11. oktober 2022:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

172. Budget 2023 - 2. behandling

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af ændringsforslag samt godkendelse af den kirkelige udskrivningsprocent.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 20. september 2022, at Direktionens forslag til budget 2023 (-26) gik videre til 2. behandling, og i den efterfølgende periode og frem til mandag den 3. oktober 2022 har medlemmerne af Kommunalbestyrelsen kunnet fremsende ændringsforslag til forslaget.

De indkomne ændringsforslag fremlægges til godkendelse.

Hovedtallene for det samlede budgetforslag fremgår nedenfor. Tallene er eksklusive ændringsforslagene fra Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valg mellem selvbudgetteret- og statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. september 2022 som punkt 154 af vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Den kirkelige ligning

Thisted og Sydthy Provstier har fremsendt budgetter med lokale kirkelige udgifter på ca. 85,5 mio. kr. Udgifterne medfører en kirkeskat på 1,27 %, hvilket er uændret i forhold til 2022. Med det fremsendte budget er kirkens mellemværende med kommunen ved udgangen af 2023 uændret omkring 0.

Retsgrundlag

Styrelsesloven og Lov om Folkekirkens Økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Der træffes beslutning - godkendelse/ikke godkendelse - om de indkomne ændringsforslag.
 2. Skatteprocenten holdes uændret på 25,5 procent.
 3. Grundskyldspromillen holdes uændret på 23,75 promille.
 4. Kirkeskatten holdes uændret på 1,27 procent.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 5. oktober 2022, pkt. 204:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget den 5. oktober 2022:

Jens kr. Yde, Ulla Vestergaard og Jens Otto Madsen

Beslutning

Ad 1-4. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 11. oktober 2022:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

173. Godkendelse af underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 11. oktober 2022:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen