Vederlag


Thisted Kommune har pligt til at oplyse eventuelle vederlag, som medlemmer af Kommunalbestyrelsen og Direktionen modtager.

Offentliggørelsen finder sted i medfør af paragraf 16e i lov om kommunens styrelse. I denne lov står, at: "Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører" (Paragraf 16e - stk. 1).

Der står desuden, at stk. 1 gælder tilsvarende vedrørende ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører de i stk. 1 nævnte hverv. (Paragraf 16e - stk. 2)

Vederlag 2021

Her kan du se vederlagene for 2021 - klik her

Vederlag 2020

Her kan du se vederlagene for 2020 - klik her

Vederlag 2019

Her kan du se vederlagene for 2019 - klik her

Vederlag 2018

Her kan du se vederlagene for 2018 - klik her

Vederlag 2017

Her kan du se vederlagene for 2017 - klik her

Vederlag 2016
Her kan du se vederlagene for 2016 - klik her

Vederlag 2015
Her kan du se vederlagene for 2015 - klik her

Vederlag 2014
Her kan du se vederlagene for 2014 - klik her 

Vederlag 2013
Her kan du se vederlagene for 2013 - klik her

Vederlag 2012
Her kan du se vederlagene for 2012 - klik her

Vederlag 2011
Her kan du se vederlagene for 2011 - klik her