Opgaver

Børne- og Familieudvalgets arbejde består i hovedpunkter af disse opgaver
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende undervisning, uddannelse, dagtilbud, familieanbringelse samt særlig støtte til børn og unge.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:
• opgaver vedrørende kommunens institutioner og private og selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter lovgivningen for udvalgets område
• drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område. Stk. 4.: Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende
• politikker og strategier indenfor udvalgets område
• folkeskolen
• ungdomsskolen
• Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
• særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
• samarbejde og dialog med ungdomsuddannelser og videregående uddannelser
• Uddannelsesrådet
• voksenspecialundervisning
• samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
• dagforanstaltninger for børn og unge
• døgnforanstaltninger for børn og unge, bortset fra sager, hvis afgørelse ifølge lovgivningen er henlagt til Børn og Unge-udvalget
• øvrige foranstaltninger i henhold til den sociale lovgivning for børn og unge under 18 år
• samarbejde med myndigheder, selskaber, herunder såvel kommunale som fælles kommunale selskaber, samt private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område

Den præcise formulering af børne- og familieudvalgets opgaver kan du se i kommunens styrelsesvedtægt.
Se styrelsesvedtægten

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00