Opgaver

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget har en lang række opgaver, som du kan læse mere om nedenfor.


 

 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på
sundheds-, kultur- og fritidsområdet, herunder opgaver vedrørende forebyggelse og
sundhedsfremme.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:
• opgaver vedrørende kommunens institutioner, fritidsanlæg m.v. og private og
selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for
at opfylde kommunens forpligtelser efter lovgivningen for udvalgets område
• drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets
område.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende:
• politikker og strategier indenfor udvalgets område
• kontaktområde til sygehus/praksissektor
• sundhedsområdet, den borgerrettede del og den patientrettede del
• Træningsenheden
• sundhedspleje, tandpleje og skolelæge
• samspil med Regionen indenfor eget område
• kulturelle institutioner, herunder biblioteksvæsen
• naturskoler
• fritidsforanstaltninger for børn og unge
• idræt, herunder eliteidræt
• professionel idræt
• samarbejde med myndigheder, selskaber, herunder såvel kommunale som fælles
kommunale selskaber, samt private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område.

Du kan læse mere om udvalgets arbejdsopgaver i Thisted Kommunes styrelsesvedtægt.

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00